armeianenglish
Գլխավոր
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նորություններ
Ֆակուլտետներ
Կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման համակարգ
Որակի ապահովման կենտրոն
Ուսումնառության կարգեր
Դիմորդ
Ուսանող
Շրջանավարտ
Գրադարան
Միջազգային կապեր
Ուս. արտադրական պրակտիկա
Առարկայական կաբինետներ
Առօրյա
Հետադարձ կապ
Ղեկավարություն

Բարի գալուստ Հրազդանի հումանիտար ինստիտուտի կայք:
       Այստեղ դուք կարող եք գտնել Ձեզ անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները ինստիտուտի կրթական գործունեության վերաբերյալ, այդ թվում` նախաբուհական, բուհական, հետբուհական ծրագրերի, հեռակա ուսուցման ուսումնական պլանների առանձնահատկությունների, պրոֆեսորա-դասախոսական անձնակազմի, ամբիոնների, դեկանատների, մասնագիտացված առարկայական կաբինետների, գրադարան-ընթերցասրահի, ուսումնաարտադրական պրակտիկաների, ինստիտուտի միջազգային կապերի, ուսանողական խորհրդի և ուսանողական գիտական ընկերության, ինչպես նաև ուսանողների կուլտուր-դաստիարակչական միջոցառումների վերաբերյալ:
       Մենք շատ ուրախ կլինենք բավարարել ինստիտուտին վերաբերող Ձեզ հետաքրքրող հարցերը և տեղեկությունները, գիտակցելով, որ նոր մարդու ձևավորման ամենաարդյունավետ միջոցներից մեկը միշտ եղել է և կմնա բարձրագույն կրթությունը:


Լիպարիտ Հայկազի Առաքելյան
Ռեկտոր
Տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Պատրաստեց TermIT ընկերությունը