armeianenglish
Գլխավոր
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նորություններ
Ֆակուլտետներ
Կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման համակարգ
Որակի ապահովման կենտրոն
Ուսումնառության կարգեր
Դիմորդ
Ուսանող
Շրջանավարտ
Գրադարան
Միջազգային կապեր
Ուս. արտադրական պրակտիկա
Առարկայական կաբինետներ
Առօրյա
Հետադարձ կապ
Կերպարվեստ

Հրազդանի հումանիտար ինստիտուտը, մասնագիտացված լինելով իրավաբանական, տնտեսագիտական, մանկավարժական ոլորտներում, ուշադրությունից բաց չի թողնում նաև արվեստը:

Այս նպատակով ստեղծվել է կերպարվեստի լսարան, որտեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները` ուսանողների ստեղծագործական միտքը թղթին հաղորդելու համար:

Ուսանողների ձեռքով ստեղծված լավագույն ստեղծագործությունները փակցվում են լսարանում:

Պատրաստեց TermIT ընկերությունը